Zakres działalności kancelarii

Prawo cywilne

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje rozwiązywanie problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa rzeczowego i spadkowego, jak również windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

czytaj całość

Prawo rodzinne

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje sprawy rozwodowe, w tym separacja i podział majątku, sprawy alimentacyjne oraz sprawy związane z opieką nad małoletnimi (kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa).

czytaj całość

Prawo handlowe i gospodarcze

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie wniosków o rejestrację podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.

czytaj całość

Prawo administracyjne

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych itp.

czytaj całość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje rozwiązywanie problemów prawnych zarówno pracowników, jak i pracodawców wynikających ze stosunku pracy. 

czytaj całość

Odszkodowania

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie  błędów medycznych itp.

czytaj całość