Windykacja należności – czyli jak odzyskać pieniądze

Jesteś wierzycielem i ktoś nie uregulował Ci należności? A może to Ty jesteś dłużnikiem i nie zapłaciłeś komuś należnych pieniędzy? Przeczytaj zatem poniższe informacje, abyś mógł wiedzieć co robić, aby egzekwować niezapłaconą należność bądź co Tobie grozi za istniejący dług.

Kiedy rozpocząć proces windykacji.

Kiedy dłużnik nie uregulował Ci należności. Zazwyczaj powstają one z tytułu:

  • wystawionej i nieopłaconej faktury,
  • wszelkiego rodzaju umów (umowy sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, umowy o najem bądź dzierżawy, umowy pożyczki i innych)
  • braku wynagrodzenia z umowy o pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odszkodowania, nadgodzin,
  • należności z ustnych umów.

Windykacja przedsądowa.

Obejmuje analizę sprawy, sporządzenie przedsądowego (ostatecznego) wezwania do zapłaty, jak również negocjacje i mediacje z dłużnikiem. Sporządzamy ugody pozasądowe, proponujemy rozłożenie należności na raty, tak aby każda ze stron czuła się komfortowo i aby wierzyciel odzyskał swoją należność, z poszanowaniem dłużnika. 

Windykacja sądowa. 

Jeśli windykacja przedsądowa nie przyniosła skutku, dłużnik nie zareagował na wezwanie do zapłaty bądź oświadczył, że nie uznaje długu to wówczas kierujemy sprawę do sądu. Informujemy klienta jakie dokumenty będą nam potrzebne, aby sporządzić i złożyć pozew w sądzie. Wskazujemy czy jest szansa na wydanie przez sąd nakazu zapłaty (co znacznie przyspiesza późniejszą windykację), czy też konieczne będzie wyznaczenie rozprawy. Reprezentujemy wierzyciela na rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Egzekucja komornicza.

Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty bądź wyroku i jego uprawomocnieniu się,  jeśli dłużnik nadal nie reguluje zasądzonej należności to wówczas kierujemy sprawę do Komornika,celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.