Co powinien zawierać pozew o rozwód

Gdy pozew o rozwód zawiera żądanie uregulowania alimentów (zarówno na dzieci, jak i na siebie), jak również żądanie uregulowania kontaktów z dziećmi, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej  bądź ich miejsca zamieszkania  i istnieje obawa, że przez czas trwania postępowania te kwestie będą sporne, wówczas można w pozwie zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. 

Można żądać udzielenia zabezpieczenia jeżeli uprawdopodobni się roszczenie oraz interes prawny. Jeśli więc np. jeden z małżonków od kilku miesięcy nie łoży na utrzymanie dzieci to taki wniosek o zabezpieczenie alimentów będzie w pełni uzasadniony. Analogicznie jeśli strony nie mogą się już przed rozwodem porozumieć w kwestii kontaktów, czyli widzeń z dziećmi to także warto złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Co warte dodania, w pierwszej kolejności sąd zajmie się rozstrzygnięciem tego wniosku, aby na czas trwania postępowania uregulować sporne kwestie.

 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl