Odpowiedź na pozew rozwodowy

Otrzymałeś lub otrzymałaś z sądu pozew rozwodowy? To bardzo ważne aby na niego odpowiedzieć.

Po wniesieniu pozwu i zarejestrowaniu sprawy pod właściwą sygnaturą, Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda. Dlatego (jak wskazywałam na początku) pozew składa się w dwóch egzemplarzach, aby sąd jego odpis mógł doręczyć pozwanemu małżonkowi. Jeśli otrzymasz od sądu odpis pozwu wraz z zarządzeniem sądu do wniesienia odpowiedzi, pamiętaj aby nie przegapić terminu, bowiem odpowiedź złożona po terminie podlega zwrotowi. Pismo zwrócone nie wywołuje zaś żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Termin odpowiedzi na pozew rozwodowy

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy określa sąd, zazwyczaj wynosi on 14 dni i liczy się go od dnia następnego od dnia odebrania przesyłki z sądu. Jeśli odebrałeś więc pismo z sądu w czwartek (26.08.21 r.) to termin 14 dniowy zaczyna biec w piątek (27.08.21 r.)  i ostatnim dniem na złożenie odpowiedzi będzie czwartek – 09.09.21 r. Aby termin został zachowany wystarczy go nadać na poczcie – liczy się data stempla pocztowego bądź można osobiście złożyć w sądzie. 

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy ?

Złożenie odpowiedzi na pozew jest niezwykle istotne, bowiem w niej odnosisz się do wszystkich żądań i twierdzeń, które wskazane zostały z pozwie. Jeśli z czymś się nie zgadzasz, musisz o tym napisać i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.  Musisz pamiętać, że odpowiedź na pozew, tak jak pozew musi spełniać pewne wymagania formalne. Przede wszystkim kierujesz go do sądu, z którego otrzymałeś zobowiązanie, wskazujesz wydział oraz sygnaturę akt, a także dane i adresy stron. Tytułujesz pismo jako „odpowiedź na pozew” i w dalszej części odnosisz się do tego co zostało wskazane w pozwie. Możesz także złożyć wniosek o udzielnie zabezpieczenia, jak w również wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl