Dzieci a rozwód

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, powód powinien w treści pozwu wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi. Czy ma ona zostać powierzona obojgu rodzicom, ograniczona a może któryś z rodziców ma zostać pozbawiony tej władzy. Powód winien także określić, przy którym z małżonków małoletni będą każdorazowo zamieszkiwać, a także jak będą wyglądać kontakty z dziećmi. Istotne jest, że na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Ponadto powód może wskazać, w jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego z małżonków, bądź też jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu, w  zależności od tego, czy to on będzie mieszkał z dziećmi, czy też druga strona.

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl