Co powinien zawierać pozew o rozwód

Do pozwu o rozwód przede wszystkim należy załączyć:

  1. odpis aktu małżeństwa w oryginale, plus kopia dla drugiej strony,
  2. jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci to należy załączyć odpisy aktów urodzenia tych dzieci również w oryginale, plus kopia dla drugiej strony,
  3. inne dokumenty na które strona powołuje się w uzasadnieniu. Mogą to być rachunki, potwierdzenia przelewów, opłat wskazane głównie pod kątem wniosku o alimenty. Jak również umowa o pracę bądź inne dokumenty potwierdzające zarobki stron. Mogą to być także zdjęcia, smsy, maile, karta leczenia alkoholowego bądź innych uzależnień, jeśli np. żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej strony. 
  4. dowód uiszczenia opłaty od pozwu.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden znajdzie się w aktach sprawy, zaś drugi zostanie doręczony stronie pozwanej.

 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl